Turizmde Tüketici Davranışları Kavramı Nedir?

Turizmde tüketici davranışları konusuna değinmede önce tüketici davranışları nedir sorusunun yanıtı verilmelidir. Kişilerin, toplulukların ya da kuruluşların ve  hizmet ve mal kullanması,satın alması kullanılması ve de elden çıkarmasıyla ilgili bütün faaliyetlerin incelenmesine verilen tanımlamadır. Turizmde tüketici davranışları da buradan yola çıkarak turizm alanında hizmetlerin faaliyetlerin incelenmesiyle ilgili  olgudur. Kavram ana hatlarıyla bu biçimde açıklanabilir.

Tüketici Davranışları Nelerdir? Çeşitleri?

Turizmde tüketici davranışları ana hatlarıyla ele alındığı zamanda tüketici davranışlarından ayrılamaz. Burada sadece spesifik durum vardır.  O yüzden öncelikli olarak genel tüketici davranışları nelerdir sorununun yanıtını vermek gerekir. Tüketici davranışları üçe ayrılır. Bunlar ise şunlardır: Bireylerin tüketim yapıları. Yaptıkları yapacakları tasarruf eğilimleri ve tüketicilerin harcama eğilimleri biçimindedir. Burada tüketicinin satın alma eğilimlerini etkileyen faktörlere de değinmek gerekir. Motivasyon, algılama, tutum ve öğrenme temel parametrelerdir. Burada özellikle algılama son derece önemli bir faktördür. Tüketici çeşitlerine gelindiğinde ise sadık müşteriler,  dürtüleriyle güdüsel olarak hareket eden tüketiciler, gezici tüketiciler, ihtiyaç bazlı tüketiciler ve pazarlık avcıları vardır. Aşağıda verilen detaylarından da görüleceği üzere turizmde tüketici davranışları da bu minvalde ilerler. Genel düşünce sistemi aynı biçimdedir.

Turizmde Tüketici Davranışları Nelerdir? Türleri?

Turizmde tüketici davranışları kişilerin mevcut yapılarıyla doğrudan alakalıdır. Kişilerin turizm olgusundan ne anladığı ve ne istediği turizmde tüketici davranışlarını doğrudan etkileyen faktördür. Burada yine turizm faaliyeti yapacak kişinin nasıl tatil anlayışı olduğu çok önemlidir. Bunun yanı sıra yapacağı tatil ya da turizm etkinliği için ne kadar bütçe ayırdığı da bir diğer parametredir. Sonuçta tatil zorunluluk olmadığı için herkesin kendisine göre, o an ki dönemine göre ayıracağı bütçe vardır. Bunun yanı sıra tüketicinin davranış türü de süreci doğrudan etkiler. Yani kimi kişiler birçok farklı nedenden ötürü hep aynı kentte, hem aynı otelde tatil yapmak isteyebilir.

Diğer kitle ise tamamen o an ne hissediyorsa ilgilerini çektikleri biçimde hareket ederler. Kimileri sürekli gezmek ve yeni yeni kendi belirledikleri yerlere giderek tatil yaparlar. Bazen turizm olgusu içinde belli yere eğitim sağlık vb. nedenlerle gidilmesi gerekir. Bir de ciddi ciddi pazarlık yapıp  karar verenler vardır. Kısaca turizmde tüketici davranışları türleri için söylenebilecek olanlar bunlardır.

turizmde tüketici davranışları kavramı

turizmde tüketici davranışları kavramı

Turizmde Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Parametrelere bağlı olarak değişir. Üstelik aşağıda yer alan faktörler anlık olarak da kişiden kişiye değişebilir. Yine diğer konularda olduğu turizmde tüketici alışkanlığında da birçok faktör aynı anda davranışları etkiler. Şimdi dilerseniz adım adım turizmde tüketici davranışlarını etkileyen faktörlere bakalım.

  • Kişisel Faktörler

Turizmde tüketici davranışları etkileyen faktörler içinde en çok kişisel faktörlerin etkisi vardır. Her insan ayrı bireydir. Her bireyin yaşama bakışı vardır. Yaşamdan beklentileri, duruşu vardır. Dolayısı ile kendi bilinç düzeyiyle kişisel tercihlerini yapar. Bu durum turizmde yapacağı faaliyetler ve harcamalar için de geçerlidir. Ayrıca iş, yaşam şekli, ekonomik güç, kişilik de bu bağlamda olan olgulardır.

  • Geleneksel Faktörler

Elbette özellikle ülkemiz gibi olan toplumlarda geleneksel faktörler son derece önemlidir. Türk toplumu geleneklerine, göreneklerine düşkün  toplum olduğu için geleneklerine uygun tatil yapar. Burada örnek vermek gerekir ise çıplaklar tatil köyüne bizim kültürümüzde gidilmez. Daha ailece gidilecek olan yerler ve eş dost çevresiyle edinilen bilgilere göre tercihler yapılır.

  • Kültürel Faktörler

Kültürel faktörler de son derece önemlidir.Kültürel faktörler kendi içinde Kültür kavramının içinde, alt kültür ve sosyal sınıftan oluşmaktadır. Bu kavramlara daha yakından bakmak gerekir ise şu bilgiler verilebilir:  Kültür, içinde yaşadığımız toplumun bizlere sunmuş olduğu maddi ve manevi değerlerin toplamıdır.

  • Alt kültür

Alt kültür son derece önemli olgudur. Alt kültür; ortak kültürün  parçası  sayılan  değişik  gelenek,  değer  yargısı  ve  davranış  biçimlerine sahip yapılarıdır. Bu da insanların her alanda olduğu gibi alt kültür alanında tercihlerini etkiler.

  •  Sosyal sınıf;

Sosyal sınıftan bahsetmek gerekir: Toplumdaki gelir  dağılımı,  gelirin  kaynağı,  servet,  mesleki  özellikler,  eğitim gibi  özellikler  sosyal  sınıf  farklılıkları  oluşturmaktadır.  Sosyal sınıf  farklılıkları  tüketim alışkanlık ve davranışlarını farklılaştırır. Üst sosyal sınıfa dahil olanların tatil tercihleri bile değişir. Daha elitist olarak adlandırılan yerleri seçerler. Ultra lüks tatil tercihleri vardır. Kimi zaman yaşanan topluluk bunu mecburi kılar.

Sosyolojik Faktörler:

Turizmde tüketici davranışları içinde sosyolojik faktörlerin de başlı başına bir yeri vardır. Sosyolojik şartlandırmalar toplumun sosyoloji  davranışları etkiler. Çünkü insanlar gruba ait olmak ister. Tam da bu noktada devreye sosyolojik açıdan referans grup olarak aile, roller ve statüler girer. Her bir etken de alışkanlıkları farklılaştırır.

Psikolojik Faktörler

Turizmde tüketici davranışları denilip hiçbir biçimde psikolojik faktörler es geçilemez. Çünkü insan duyguları olan varlıktır. Yaşadıkları, travmaları, geçmişi kısaca kendine olan her şey, o an ki ruh hali bile davranış tercihlerini değiştirir.

Ekonomik Faktörler

Son olarak turizmde tüketici davranışları noktasında ekonomik faktörleri de es geçmemek gerekir. İşin finansal yönü son derece önemlidir. Kişi son derece lüks işletmede bir hafta tatil yapmak isteyebilir. Lakin maddi durumu buna elvermiyordur. O zaman kendi bütçesine uygun biçimde ekonomik tatili tercih eder. Ya da çok zengin ise o zaman da sıra dışı daha önce denemediği turizm alışkanlıkları deneyebilir.

turizmde tüketici davranışları faktörleri

turizmde tüketici davranışları faktörleri

Türkiye Turizminde Tüketici Davranış Modelleri Nelerdir Hangi Etmenlere Göre Hareket Edilir?

Turizmde tüketici davranışları genel olarak ele alındığında Türk toplumunun geleneksel özelliklerinden doğrudan etkilenir. İnsanlar diğer ülkelerde yaşayan insanlara göre daha iç içe yaşadıkları için birbirlerinin tatil yaklaşımlarından etkilenir. Ona göre karar verirler. Birbirlerinden bu anlamda ciddi etkileşim söz konusudur. Herkesin gittiği yere popüler olduğu ve o deneyimi yaşamak istedikleri için gitmek isterler. Yine turizmde tüketici davranışları içinde yapılan reklamların, ünlülerin gitmesinin de etkileri vardır. Örneğin Çeşme, Alaçatı,  Uludağ, Bodrum gibi yerler popüler olduğu tercih edilirler. Bizim toplumumuzda birlikte hareket etme duygusu ağırlıklı yer teşkil eder. Bir de toplum olarak pazarlık sevdiğimiz için en ucuza kalabileceğimiz yerler birçok insan tarafından tercih edilir biçimdedir. Bunların dışında kimi zaman reklamların da belirleyici olma noktasında ciddi etkisi bulunur.

Dünya’da Turizminde Tüketici Davranış Modelleri Nelerdir? Hangi Etmenlere Göre Hareket Edilir?

Dünyada turizmde tüketici davranışları incelendiği zaman durum biraz daha farklılaşır. Avrupa ve Amerika’da yaşayan kişiler daha bireysel olarak hareket ederler. Çünkü buralarda aile kavramı ağırlıklı değildir. O yüzden her birey kendi araştırmaları sonucu, tamamen duygusallıktan uzak karar verirler. Kendilerinin ekonomik durumları da iyi olduğu için kolaylıkla istedikleri yerde tatil yapma şansları vardır. İyi biçimde araştırma yaparlar. Sonrasında kendilerine en uygun tatil yerini seçerler. Eğitim ve bilinç düzeyi de daha yüksek olduğu için dünyada turizmde tüketici davranışları bunlardan doğrudan etkilenir. Dünyada yeni turizm trendleri daha sıklıkla denenir durumdadır.

Türkiye Ve Dünya Turizmi Arasında Tüketici Davranış Modelleri Farkları Nelerdir?

Türkiye ve dünya turizmde tüketici davranışları açısından çok fazla benzerlik göstermez. Arada ciddi farklılıklar vardır. Bunların bazıları şu şekildedir: Türkiye’de insanlar eş dostla tatile çıkarken dünyada bireysel tercih yapılır. Türk toplumu turizmde de duygusal kararlar verirken dünyada birçok yerde daha matematik kararlar verilir. Genelde bizim toplumumuzda insanlar daha ihtişamlı popüler yerleri seçerken dünyada durum biraz daha farklılaşır. Kişiler daha sakin daha steril turizm davranışları sergileyebilir. Tüm bunların yanı sıra kişiler kendi bütçelerini düşünerek dünyada karar verir iken biz de bazen insanlar kredi çekerek tatile gidebilmektedir.  Yine de tüm bunların dışında istisnalar da yok değildir. Dünya turizminde kalite daha çok ön plandadır. Türkiye turizmi ise daha çok o dönemki arz taleple doğrudan ilgilidir.

Türkiye’de Tüketici Davranış Modelleri Ve Konaklama Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?

Türkiye’de turizmde tüketici davranışları ile konaklama arasında doğrudan bağ vardır. Bizim toplumumuzda insanlar turizm denilince konaklamayı algılarlar. Bunun yanı sıra alternatif turizm türleri daha yeni yeni yaygınlaştığı için hangi amaçla olursa olsun bir yerden bir yere gidildiği zaman konaklama yapılır. Karavanda kalma gibi durumlar ya da çadır kurma henüz yeterince yaygın durum değildir. Nadiren günübirlik turizm faaliyetleri yapılır. Turizmde tüketici davranışları için söylenebilecek olanların başlıcaları bu şekildedir. Bir diğer yazımızı okumak için linke tıklayınız: https://lossperahotel.com/rekreasyon-turizmi-nedir/