Rekreasyon Turizmi Nedir?

Turizm olgusu dünyanın en geniş kapsamlı olan olgularından bir tanesidir. Dahası gün geçtikçe de çeşitlilik artmakta ve farklı turizm türleri ortaya çıkmaktadır. İşte onlardan bir tanesi de son dönemlerde adı daha çok duyulan rekreasyon turizmi denilen olgudur. Üstelik bu kavramlarla beraber rekreasyon pazarlaması adı verilen kavram da insanların karşısına çıkar. Hemen bu noktada rekreasyon nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir. Rekreasyon Türkçe sözcük değildir.

Rekreasyon sözcüğünün tam olarak karşılığı insanların boş zamanlarda yani iş yaşamı ve ihtiyaçlarına ayırdığı vakit dışında gönüllü olarak yaptığı aktivitelerdir. Bu aktivitelerde hiçbir biçimde yapay kurallar yoktur. Yine yapılan aktiviteler aktif  ya da pasif aktiviteler olabilir. Bir tür eğlence biçimi olduğu da söylenebilir. İşte tam da bu noktada rekreasyon turizmi olgusu devreye girer.

Turizm Nedir?

Rekreasyon turizmi hakkında bilgi vermeden önce şimdi de turizm nedir sorusunu ana hatlarıyla açıklamak gerekir. Turizm kişinin yaşadığı yerden başka lokasyona değişik amaçlar ile yaptığı farklı biçimleri olan gezilerdir. Bu geziler başka ülkeye ya da başka kente olabildiği yakın mesafede bir başka yere de olabilmektedir. Kişilerin dinlenmek, eğlenmek, gezip görmek için yaptığı tüm faaliyetler bu bağlamdadır. Tüm bu süreçte alınan önlemler ekonomik, kültürel faaliyetler de bu kapsam içinde yer alır. Turizmin günümüzde en önemli alt başlıklarından bir tanesi üstte de ifade edildiği gibi rekreasyon turizmi olan alandır. Turizm faaliyetleri içinde pazarlama da olduğu için rekreasyon pazarlaması da doğrudan rekreasyonu ilgilendiren durumdur.

Turizm Ve Rekreasyon İlişkisi Nedir? Rekreasyon Turizmi Nedir?

Şimdi adım adım giderek rekreasyon turizmi kavramını açıklayalım. Yukarıda yer alan iki sözcüğün birleşmesiyle beraber işin özünde rekreasyon turizmi nedir sorusunun yanıtı net biçimde veriliyor. Yine de kavramı açıklamak gerekir ise yukarıda belirtilen faaliyetlerin kişinin bulunduğu yer dışında gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkan olgudur. Eğer kişi gönüllü olarak yaptığı faaliyetleri yaşadığı kentte yapıyor ise o zaman bu rekreasyon turizm etkinliği olmaz. Lakin yapılan faaliyetler kent sınırları dışında yapıldığı zaman o zaman ortada turizm olgusu vardır. Burada yapılan faaliyetin ne olduğunun çok büyük önemi yoktur. Rekreasyon pazarlaması da kişilerin rekreasyon turizmine dahil olması için düzenlenen etkinliklerin pazarlanmasıdır. Hal böyle olunca da işin içine para da girer.

Nitekim yapılan tüm turizm faaliyetlerinde para işin majör olgularından biridir. Rekreasyon kişi yaşadığı kentte deniz kenarında yürüyüş yaptığı zaman gerçekleşmez. Lakin başka kente giderek orada deniz kenarında yürüdüğü zaman bu tam olarak rekreasyon faaliyetidir. Yani işin içinde böylesine ufak nüans farkı vardır. Her iki kavram birbirini destekleyen, birbirini yönlendiren geliştiren olgulardır. Rekreasyon turizmi hem sürdürülebilir turizmin, hem de alternatif turizmin parçası haline gelmiş durumdadır. Giderek her yaştan insan tüm zamanlarda yaz kış fark etmeksizin bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

rekreasyon turizmi

rekreasyon turizmi

Rekreasyon Turizmi Özellikleri Nelerdir?

Rekreasyon turizmi temel özellikleri şunlardır:

 • Kişi yapacağı şeyleri başka yerde gerçekleştirir
 • Ağırlıklı olarak ticari yaklaşım bulunmaz
 • Her şeyden bunalan yorulan insanlar için tam anlamıyla kaçış durumudur
 • Yaz kış her mevsimde yapılabilecek olan rekreasyon turizmi faaliyeti vardır.
 • Günübirlik ya da daha uzun süreli olarak yapılabilecek olan faaliyettir.
 • Bireysel ya da tekil olarak gerçekleştirilebilir
 • Konaklama şartı gibi durum söz konusu değildir
 • Yapılan faaliyet sonucunda mutlaka kişi yaşadığı yere geri döner
 • Rekreasyon pazarlaması kanalları ile yapılabileceği gibi kişi doğrudan kendi seçimleri ile de bu tür faaliyetler yapar.
 • Turizm faaliyetleri ile spor kültür etkinliklerinin bir karmasıdır
 • Kişiler için bir mecburiyet değil tamamen gönüllüktür
 • Tam bağımsız ve özgürce olan eylemliliktir.

Rekreasyon Turizmi Çeşitleri Nelerdir?

Rekreasyon turizmi çeşitleri şunlardır:

 • Her türlü spor faaliyetleri
 • Sanatsal etkinlikler
 • Oyunlar
 • Genel açık alan faaliyetleri
 • Doğa etkinlikleri
 • Kültürel faaliyetler
 • Sosyal etkinlikler
 • El becerileri ile ilgili olan etkinlikler
 • Sosyal sorumluluk çalışmaları rekreasyon turizmi içinde yer alır. İşte tam da burada aşağıda detayları verilen rekreasyon pazarlaması olgusu devreye girer.

Ticari Rekreasyon Ve Turizm Hizmet Sınıflandırması Nedir?

Rekreasyon turizmi içinde ticari rekreasyon nedir  sorusunun yanıtı sözlüklerde şu şekilde ifade edilir: Herhangi  türden rekreasyonel aktivitesinin, etkinliğin ya da verilen hizmetin  özel, kamu ve de gönüllü  sektör tarafınca organize edilip ücreti karşılığında rekreasyon talep eden müşterisine ulaştırılmasıdır. Ticari rekreasyonun daha kapsamlı açıklaması ise rekreatif faaliyetin üretimi, yönetimi, liderliği, danışmanlığı,  pazarlaması ve alt yapı çalışmalarının organize edilip verilecek olan hizmetin müşteriye ulaştırılması için yapılan tanımlamadır. Rekreasyon turizmi hizmet sınıflandırması da bu kapsamdadır. Ticari faaliyet olduğu için de rekreasyon pazarlaması bu olgunun alt alanıdır.

Türkiye’de Rekreasyonel Turizm Seyahati Organizasyonları Nelerdir?

Türkiye’de rekreasyon turizmi seyahati organizasyonlarına verilebilecek çok sayıda örnek olmakla beraber başlıca en bilinenleri şunlardır:

 • Adana Portakal Çiçeği Festivaline yapılan etkinlikler
 • Adana Lezzet Festivaline yapılan Türkiye’nin her yerinden geziler
 • Rock Festivali organizasyonları
 • Alaçatı Ot Festivali gibi diğer lokal bazlı festivallere yapılan geziler
 • Dönem dönem düzenlenen farklı türden spor müsabakalarına yapılan katılımlar
 • Film festivali, caz festivali gibi etkinlikler
 • Sanayi fuarı gibi fuar katılımları
 • Kapadokyada çanak çömlek yapımı yerlerine gidiş
 • Yılkı Atlarına gözlemlemeye gitme ( Kayseri)
 • Yoga kampları ( Fethiye Kapadokya)
 • Fotoğraf çekim gezileri
 • Toplu doğa yürüyüşleri
 • Tematik etkinlik olarak Ayasofya’da gece etkinliği rekreasyon turizmi için verilebilecek olan en temel faaliyetler arasında ilk örneklerdir. Rekreasyon pazarlaması da bunları belirler.

Türkiye’de Rekreasyonel Macera Turizmi Faaliyetleri Nelerdir?

Türkiye’de rekreasyon turizmi içinde olan macera turizminin kapsamı oldukça geniştir. Hentbol faaliyetleri, dalış faaliyetleri, paraşütle atlama, ekstrem sporlar, rafting, vahşi kampçılık,bungee jumping, buz pateni deneyimi, atv turu, halatla kaya inişi, araba yarışları, dağ sporları gibi risk içeren ama içinde eğlence de olan faaliyetler vardır. Rekreasyon pazarlaması içinde macera turizm faaliyetleri de önemli yer teşkil eder. Çünkü çok büyük hedef kitlesi vardır. Rekreasyon turizmiyle macera turizmi kimi noktalarda birbiriyle örtüşür ve birbirini tamamlar.

Rekreasyon Pazarlaması Nedir? Bunu Benzersiz Kılan Nedir?

Rekreasyon turizmi işin içine turizm olgusu girdiği için doğal olarak pazarlamadan da bahsetmek gerekir. Tam da bu noktada tam olarak rekreasyon pazarlaması nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir. Rekreasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olan pazarlamaya rekreasyon pazarlaması adı verilir. Rekreasyon pazarlamasının benzersiz olmasının en temel sebebi  anı yakalamak olgusudur. Yeniden hiçbir biçimde tekrarlanma olgusu mevcut değildir.

Rekreasyon pazarlamasının kendi içinde aşamaları vardır. Bunlar şunlardır:

 • Öncelikli olarak hedef kitle belirlenir
 • Etkinliğe kaç kişinin katılacağı belirlenir
 • O hedef kitleye uygun olan etkinlik belirlenir
 • Akabinde etkinlik planlaması yapılır
 • Sonrasında ise hazırlanan rekreasyon etkinliğinin pazarlanması biçiminde gerçekleşir. Yapılan pazarlama sırasında farklı türden eylemler yapılır. Reklam faaliyetleri de pazarlamanın en temel bileşenidir.

Ülkemizde sadece bu alanda çalışan çok önemli firmalar vardır. Kimi zaman insanların hayal bile edemeyeceği etkinlikleri düzenliyorlar. Eğer müşterilerden talep gelir ise gelen talebe göre de yapılan rekreasyon faaliyetleri de bulunuyor. Burada diğer benzer alanda olduğu gibi satış faaliyetini pazarlama faaliyetlerinden ayırmak gerekir. Satış olayın sonraki adımıdır.  Her tür rekreasyon faaliyeti için ayrı bir pazarlama yapılabileceği gibi bütünleşik olan paketler de bulunabilmektedir.

Rekreasyon Pazarlama Zorlukları Nelerdir?

Rekreasyon turizmi denilince pazarlama olgusu es geçilemez. Pazarlama olmadan kimi zaman böylesi faaliyetin de bireyin kendisi tarafından yapılabilmesi mümkün değildir. Ülkemiz açısından ele alındığı zaman zor bir alandır. Rekreasyon pazarlaması yapılırken mutlaka inandırıcı olmak ve ikna kabiliyetini kullanmak gerekir. Örneğin Fethiye Faralya’da yoga kampı etkinliği bir rekreasyon turizmi faaliyetidir. İnsanları ikna etmek ise zor olabilir. Çünkü Faralya’ya gitmek insanlar  güç gelebilir. Yoga yapmak için oraya gitmeye gerek var mı gibi olumsuz sorular insanların karşısına çıkabilir.

İşte tam da bu noktada hem pazarlamacının yoga olgusuna tam anlamıyla hakim olması, hem d Faralya’yı bilmesi gerekir. Konuya tam hakim olmadan yapılması mümkün değildir. Dahası insanlar her şeyden bunaldığı, değişiklik istediği için bu tür faaliyetlere katılım gösterir. O yüzden insanlarla iletişimde doğru dil, doğru yaklaşım gösterilmelidir. Hem olumlama yapılması rekreasyon pazarlamasının en zor kısımlarından bir tanesidir. Bilmeden yapılabilecek faaliyet değildir. Bir diğer yazımızı okumak için linke tıklayınız: https://lossperahotel.com/alternatif-turizm-nedir/